AJIAN WRINGIN SUNGSANG Sunan Kalijaga YouTube


Kehebatan Ajian Waringin Sungsang YouTube

Konon, ajian Waringin Sungsang diciptakan Sunan Kalijaga. Diciptakannya Waringin Sungsang untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Sebagai aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini seseorang harus melakukan sejumlah "laku" dengan tak ketinggalan membaca "rapal-rapal" yang menyertakan nama Allah.


Ajian Waringin Sungsang warisan sunan kalijaga YouTube

''ajian waringin sungsang'' ''bismillah..sun amatek ajiku waringin sungsang wayahipun tumuruna,ngaubi awak mami turtinuting bala,pinacak suji kembar ,pipitu jajar maripit,asri yen siyang angker kalane wengi,duk samana akempal kumpuling rasa,netraku dadi dingin,netraningsun emas,puputihe mutyara,ireng-ireng wesi manik,ceploking netra,waliker uda ratih,idep ingsun kekencang bang.


Ajian Sakti yang Diciptakan Sunan Kalijaga, Ajian Waringin Sungsang yang Brama Kumbara Juga

Saripati Ilmu Ajian Waringin SungsangAjian waringin sungsang bukan sekedar ajian yang mematikan untuk para pendekar sakti mandraguna, akan tetapi terkandung.


NYI LIA MURKA DAN KELUARKAN AJIAN WARINGIN SUNGSANG YouTube

Ajian Waringin Sungsang ini dengan gampang masuk ke dalam tubuh lawan, hingga membuat lawanny tak berdaya dan akhirnya mati. Konon katanya, Ajian Waringin Sungsang yang mempunyai ilmu tingkat tinggi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga sebagai upaya memerangi pendekar yang jahat dan semene-mena kepada para kaum miskin.


GALERI MUSTIKA KERAMAT MUSTIKA WARINGIN SUNGSANG

Konon ajian Waringin Sungsang untuk memerangi pelanggar hokum, para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Waringin berarti pohon beringin, meski Sungsang ialah terbalik dimana akar berada di atas. Waringin Sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup.


WARINGIN SUNGSANG KONON, AJIAN SAKTI CIPTAAN SUNAN KALIJAGA. YouTube

Berikut ilmu Waringin Sungsang yang mampu menjatuhkan musuh tanpa pertarungan. Mantra. Sun amatek Ajiku Waringin Sungsang, wayahipun tumuruna ngaubi awak mami. Tur tinuting bala, pinacak suji kembar, pipitu jajar maripit, asri yen siyang, angker kalane wengi. Duk samana akempal kumpuling rasa, netraku dadi dingin, netra ningsun emas, puputihe.


WARINGIN SUNGSANG AJIAN CIPTAAN SUNAN KALIJAGA YouTube

1. Waringin Sungsang. Ajian ini merupakan ajian paling hebat di dunia ilmu kanuragan, yang mematikan. Mereka yang kena ajian tersebut, energi kesaktian lawan diserap, sehingga lawan sudah tidak memiliki kesaktian. Ajian Sungsang dengan mudah masuk ke tubuh lawan, hingga menyebabkan lawan tak berdaya yang pada akhirnya mati.


Ajian Waringin Sungsang Brama Kumbara Dunia Gaib dan Spiritual

Ajian Waringin Sungsang memiliki berberapa fakta menarik yang harus kalian ketahui sebelum mempelajarinya. Kekuatan Ajian Waringin Sungsang. Ajian Waringin Sungsang dikenal sebagai puncak dalam kesaktian Ilmu Kanuragan. Ilmu ini banyak dikuasai oleh pendekar pada masa lalu untuk menumpas kejahatan.Dalam berbagai literatur jawa dijelaskan bahwa.


Download PDF Ajian Waringin Sungsang [8lyrv2nzx80d]

DAHSYAT !! MANTRA AJIAN WARINGIN SUNGSANG#waringinsungsang #ajianwaringinsungsang #mantraajianwaringinsungsangAJIAN WARINGIN SUNGSANGBismillahirrahmanirrahi.


SAUR SEPUH ajian Waringin sungsang 🙏🙏.....lasmini YouTube

Mengenal Ajian Waringin Sungsang. Diyakini, bahwa Ajian Waringin Sungsang merupakan ilmu spiritual ciptaan Sunan Kalijaga. Ajian ini dianggap sebagai salah satu puncak ilmu kanuragan yang dimiliki para pendekar jaman dulu. Siapapun yang diserang dengan Ilmu Waringin Sungsang akan terserap energi kesaktiannya. Sehingga lumpuh dan tidak berdaya.


Mengungkap saripati Ajian Waringin Sungsang YouTube

Ajian WaringIn Sungsang ini adalah aliran putih yang akan membasmi semua penganut aliran ilmu hitam. Untuk lebih mempedalam ajian ini, seseorang wajib bersih dari sifat buruk, contohnya seperti sikap iri dan dengki hari, serta wajib menjalani rangkaian ritual pendekatan diri kepada Tuhan seperti, wirid dan juga doa.


Pentas Tunggal Teater Trisula Yogyakarta "Waringin Sungsang" Part 5 YouTube

Sunan Kalijaga selain dikenal sangat alim dalam ilmu agama sebagai penyebar Islam di tanah Jawa, juga dikenal sakti dengan beberapa karomah yang dimilikinya..


Kisah Kesaktian Ajian Waringin Sungsang Milik Sunan Kalijaga YouTube

Konon, Ajian Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan tersebut memiliki kekuatan yang dahsyat, siapa pun yang terkena serangan ajian ini akan terserap tenaga kesaktiannya kemudian lumpuh seketika. AjianWaringin Sungsang diciptakan oleh Sunan Kalijaga guna memerangi para pendekar zaman penganut ilmu.


Ajian Waringin Sungsang, Bagaikan Pohon Beringin Yang Ke Bawah JATHILAN

Selain dikenal memiliki kekuatan yang dahsyat, Ajian Waringin Sungsang juga memiliki nilai falsafah yang dalam. Waringin Sungsang artinya pohon beringin terbalik sebagai simbol yang tertinggi menjadi yang terendah, yang paling atas menjadi paling bawah, yang kuat menjadi lemah, Gusti (Raja) menjadi Kawulo.


DAHSYAT..!! Inilah Kidung WARINGIN SUNGSANG YouTube

Konon, Ajian Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan tersebut memiliki kekuatan yang dahsyat, siapa pun yang te.


5 WETON SAKRAL MAMPU MEMPELAJARI ILMU WARINGIN SUNGSANG WETON JAWA PRIMBON YouTube

Ajian Waringin Sungsang sunan kalijaga memiliki efek yang sangat mematikan. Siapa yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan mengalami lum.